Meble skórzane Meble nowoczesne Meble dębowe Sypialnie i jadalnie Ławy szklane Strona Glowna Kontakt
ZAKPOL - Meble Skórzane

MEBLE  DÊBOWE

Tlumacz

  


Kredens Naro¿nik

 

Kredens 1 Naro¿nik

 

Kredens 2

 

Kredens 3

 

Kredens 4

 

Komoda 3

 

Komoda 4

 

Komoda 5

 

Komoda 6

 

Szafa SK2

 

£awa Cadilac

 

£awa Dinant

 

Stolik RTV

 

Stolik RTV small corner

 

Stolik RTV corner

 

Stolik RTV Bis

 

Stolik RTV Bis corner

 

Stolik Tel corner

 

Stolik Tel small

 

Stó³ 12/14

 

 

Krzes³o Prince Skóra

 

Krzes³o Prince Materia³

 

 

"Wzory produktów przedstawionych na niniejszych stronach internetowych, a tak¿e zamieszczone na tych stronach fotografie, rysunki i teksty, s± przedmiotem praw autorskich i podlegaj± ochronie zgodnie z ustaw± z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie i u¿ywanie do innych jakichkolwiek celów komercyjnych lub prywatnych bez zgody ¯ak-Pol podlega sankcjom przewidzianym w wy¿ej wymienionej ustawie, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz w innych przepisach. Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych nie s± ofert± w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. ¯akpol zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych produktów nie zmieniaj±cych ich ogólnego charakteru. Wymiary mebli tapicerowanych podawane s± z dok³adno¶ci¹ do 5 cm. W celu unikniêcia rozbie¿no¶ci, zaleca siê skontaktowanie z lokalnym punktem sprzeda¿y, który udzieli najbardziej aktualnych informacji na temat naszych produktów".
"© Wszelkie prawa zastrze¿one"
"© Copyright by ¯akpol"
provided by Inteliture.com

  żakpol | zakpol | meble skórzane | meble skorzane | meble holenderskie | komplety wypoczynkowe | meble tapicerowane | sofy | meble wypoczynkowe | sofa rozkladana | meble wypoczynkowe tapicerowane | sofa | sofy rozkładane | wypoczynki | zestawy wypoczynkowe |